רעש הינו מטרד סביבתי אלים ופוגע בבריאות הפרט, בפועל מיעוטו של
הציבור מודע לזכויותיו ולכך שניתן להתמודד כנגד גורם המטרד,
כך למשל מטרד הרעש יכול להיות גם בשעות היום, לא רק
בלילה ולא רק בין 14:00 ל- 16:00 כפי שהציבור משער. 
 
מפלסי רעש בעוצמה של 70 דציבל הנמשכים מעבר
ל- 15 דקות בשעות היום מהווים "רעש בלתי
סביר". רעש הינו אלימות...
 
                     
 
 
    דף הבית
    פרופיל בעלי המשרד
    מדידות רעש
    מטרדי רעש סביבתי
    רעש מזגנים - תקנות, התקנה
    ייעוץ ו- יועץ אקוסטי באינטרנט
    הצללה ממבנים ו- רוחות
    אקוסטיקה - רעש בבתי מלון
    רעש מבריכת שחיה
    צור קשר
    שאלות ב- אקוסטיקה וב- סביבה
    פורום אקוסטיקה ו- פתרון אקוסטימטרדי רעש סביבתי:

הרעש מהווה מטרד סביבתי אלים וקשה, למעשה מיעוטו של הציבור מודע לזכויותיו ולכך שניתן להתמודד כנגד גורם המטרד, כך למשל מטרד הרעש יכול להיות גם בשעות היום, לא רק בלילה ולא רק בין 14:00 ל- 16:00 כפי שחלק מהציבור משער.

מפלסי רעש של 70 דציבל המתמשכים מעבר ל- 15 דקות בשעות היום, מהווים "רעש בלתי סביר" בהתאם לתקנות הרלוונטיות, ובמקרים של "טון בולט", גם מפלס של 65 דציבל מהווה "רעש בלתי סביר". הרעש יכול להיות מוקרן ממקורות שונים כגון: מזגנים, משאבות, מערכות קול, תופים, בעלי חיים, כלבים, מערכות אזעקה, עסקים שונים ועוד.

רעשי תחבורה מהווים גורם מסוג אחר, כך ש- רק במקרים בהם חלים שינויים בתואי הכביש, או סוללים כביש חדש ליד ביתכם, או החליטו להעביר: מסילת ברזל, מעבר מסלולי טיסה מעליכם, כל אלה מחייבים בהגשת תסקיר השפעה, ו/או הגשת חוות דעת סביבתית בהתאם, כך שמפלסי הרעש יעמדו בדרישות שקבע המשרד לאיכות/הגנת הסביבה בהתאם למצ"ב.

 

טור א'

 

משך

 

הרעש

טור ב'

מפלס הרעש ב dB(A)  

מבנה א'

מוסדות

בתי חולים

מבנה ב'

מגורים

מבנה ג'

מגורים + מסחר+מלאכה+

בידור

מבנה ד'

מגורים+

תעשיה+מסחר

מבנה ה'

תעשיה+מסחר+

מלאכה

יום       לילה

יום        לילה

יום       לילה

יום       לילה

יום       לילה

עולה על

9 שעות

45

50

55

55

70

עולה על 3 שעות, אך לא על 9 שעות

 

50

 

55

 

60

 

60

 

75

עולה על 1 שעה, אך לא על 3 שעות

 

55

 

60

 

65

 

65

 

80

עולה על

30 דקות

                 35

                  40

                  40

                  40

                  70

עולה על 15 דקות, אך לא על 1 שעה

 

60

 

65

 

70

 

70

 

85

עולה על 10 דקות, אך לא על 30 דקות

          

                  40

 

                  45

 

                  45

 

                  45

 

                  75

עולה על 5 דקות, אך לא על 15 דקות

 

65

 

70

 

75

 

75

 

90

עולה על 2 דקות, אך לא על 5 דקות

 

70

 

75

 

80

 

80

 

95

אינו עולה על 10 דקות

          

                  45

 

                  50

 

                  50

 

                  50

 

                  80

אינו עולה על 2 דקות

 

75

 

80

 

85

 

85

 

100חלק מהפתרונות למניעת הרעש בביתכם, יתבצע אף במבנה הבית שלכם, וללא עלות כלשהיא מצידכם. בפועל ובמקרים מסויימים חלק מהדוחות שהוגשו לא שיקפו את המציאות, או "נשכחו" פרטים מסויימים, כך שרק לאחר התערבותינו חלו שינויים בתכניות. במקרים אחרים, נבנו בתים שלא בהתאם להנחיות המשרד לאיה"ס, ועל כך דיירי בתים אלה "סובלים" כיום מחשיפה לרעש, ונמצאים בהליכי תביעה כנגד הקבלנים.

בעיה נוספת אשר רוב הקבלנים והמתכננים למינהם לא מתייחסים למניעת רעש החודר דרך התריסים, כל עוד התריס חיצוני (כולל כל מערכת התריס, גם בעת הפתיחה) והחלון + מסגרת החלון מטופלים מבחינה אקוסטית, לא נוצרת בעיה אקוסטית, מאידך, בכל המקרים בהן לא ניתן טיפול אקוסטי לתריס פנימי (תריס בו בעת הפתיחה התריס המגולגל ומנגנון ההתריס נמצאים בתוך חלל החדר), קיימת "דליפת/זליגת רעש" אל חלל החדר דרך התריס, דבר המחייב פירוק התריס, ותכנון חדש של כל החלון מבחינה אקוסטית, מאידך אילו תוכנן מבחינה אקוסטית טרם הביצוע, דהיינו בשלב התכנון, אזי היה ניתן למנוע מטרד רעש מסוג זה.

 

רעש עפ"י תקני הבניה:

תקני הבניה הרלוונטיים, מטרתם לענות על איכות הבניה, כך למשל נקבעו תקנים לרעש מהמקורות הבאים: מעליות, משאבות, רמת בידוד בין דירות, הן שמעל והן מהצדדים, מיעוט של האוכלוסיה בארץ מודע לכך, ומיעוטן של חברות הבניה, המקפידות לבנות בהתאם לתקנים הללו, במקרים רבים אחרים, דיירים אשר שיפצו ו- "חסכו ביועץ ומתכנן אקוסטי" והתקינו למשל "חלונות אקוסטיים" למניעת רעש חיצוני, מתלוננים שהינם סובלים מ- "חוסר פרטיות", בכך שהינם שומעים את שכניהם – לכך נקבעו בתקנות "קול נישא באויר", שהינו למשל הקול בו ניתן לשמוע את השכנים הצמודים, ו- "קול הולם", שהינו קול גרירה, צעדים של הדיירים שמעל או הילדים שמקפצים בדירה שמעל וכיו"ב.

בחלק מהמקרים, נתקלנו בתכנון לקוי, בו קיים מטרד רעש שמקורו במטבח של השכן, כך שקיר המטבח של השכן, גובל בחדר שינה או חדר מגורים של דייר אחר, אמנם במקרים מסוג זה, אין תקני הבניה מתייחסים לאספקט בעייתי זה, אך זהו כשל וליקוי בתכנון, במקרים מסוג זה ניתן לטפל בעיקר בשלבי התכנון המוקדם, ולהציע פתרונות אלטרנטיביים, ובמקרים אחרים הוגשו תביעות משפטיות בנושא.

מקרים ביזרים אחרים היו, מעבר של צינורות ביוב בתוך חדר השינה, הצינור כלל לא היה נראה, כך שבמבט ראשוני נראה כי זהו עוד עמוד במבנה, אך בתוך "עמוד" זה עבר צינור הביוב, אליו נוקזו גם הדלוחים מהאמבטיה, מהמקלחת, מהכיורים ועוד, דבר אשר כלל לא תאם את תכנית ההגשה אשר אושרה בעיריה, אך הקבלן ביצע שינויים בניגוד להיתר, כך שרק לאחר הגשת חוות דעת בנושא והגשת תביעה לביהמ"ש הבעיה נפתרה לאחר שבוצעו המלצות אקוסטיות שונות.

 

 

 המשמעות הכלכלית של הרעש:

חשיפה של דירה/בית למטרדי רעש מורידה את מחירי הדירה/הבית עד ל- שליש ממחירה, כך שככל שהנכס יוקרתי יותר, כך רמת הירידה גבוה יותר, כן יש לציין כי כל עליה במפלס הרעש בדציבל אחד, מפחיתה את עלות הנכס ב- 2%, זאת על פי מחקר שנערך ע"י המשרד לאיכות הסביבה בארץ בנושא.

במקרים שנבדקו על ידינו, דירות ובתים יוקרתיים אשר הושקעו בהן מיטב החומרים, אך היו כאלה שהיו חשופים למפלסי רעש שלא עמדו בדרישות ובתקנות, יחידות אלה לא נמכרו, כך שחברות בניה אשר חשבו כי הצליחו "לחסוך ביועץ ומתכנן אקוסטי", לא התייחסו למפלסי הרעש הקיימים, או העתידיים, "נתקעו" עם הנכסים הללו, ויעודם הפך לשימוש אחר כגון: משרדים, גני ילדים וכד'.
 
  מיר"ב - יעוץ ותכנון : אקוסטי וסביבתי - טל. 03-6471674              Email: avimill@gmail.com